Проверка сметка

Частни лица: Абонатен номер:  
За юридически лица- обект или ЕИК:
Състояние на сметките към дата:
Безлихвен период за плащане
Дължима сума редовна сметка с лихва
Дължима сума редовна сметка с отстъпка
Задълженията за отчетния месец се зареждат на каси в рамките на 9-12 число от месеца следващ задължението.
Фактурите в електронен вид са достъпни на сайта ни- ‚Проверка сметка‘ няколко дни по късно. Обикновенно в периода 14-20 число от месеца.

...