Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:


159 Съобщение:
Дата: 15/11/2017
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради възникнала авария на главен топлопровод ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси в Централна Градска Част: ул.”Брегалница” бл.10,12; ул.”Кресна”бл. 2; ул.”Св.св. Кирил и Методий” бл.2,2а,4; пл.”Кракра Пернишки” бл.17; Минна дирекция; Храм „Св.Иван Рилски”; Община Перник; ЕСГРАОН; Държавен архив; Спортна зала „Дружба”; ОДК; ЦДГ №2 „Родолюбче”; Дворец на културата. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

158 Съобщение:
Дата: 9/11/2017
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на разпределителен топлопровод се налага прекъсване на топлоснабдяването на днес на следните адреси в Централна Градска Част: -ул.”Брезник” бл.1 - кв.”Красно село”бл. 8,20,21,22 - Детска ясла ”Здравец” -МЦ”Перник” Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

157 Съобщение:
Дата: 30/10/2017
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод в кв.”Изток” ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси : ул.”Ю.Гагарин” бл.3; Автомивка „Ройс”. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

156 Съобщение:
Дата: 27/10/2017
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради включване на нов абонат към топлопреносната мрежа се налага прекъсване на топлоснабдяването от 30.10.2017г. до 06.11.2017 на следните адреси в кв. Изток: ул.”Клемент Готвалд” бл.6 и ДСК. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

155 Съобщение:
Дата: 26/10/2017
„Топлофикация- Перник” АД уведомява своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод в кв.”Проучване” ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси : кв.”Проучване”- жилищни и обществени сгради Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.