Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:


261 Съобщение:
Дата: 16.01.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод на ул.“Силистра“ ще има нарушение на топлоснабдяването на адрес : -ул.”Козлодуй” № 4 -Детска ясла“Мечо Пух“ Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

260 Съобщение:
Дата: 02.01.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод на ул.”Мл.Стоянов” бл. 8 ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси : - ул.”Р. Димитров” бл.64 - ул.”Мл.Стоянов” бл.6,8,10.

259 Съобщение:
Дата: 13.12.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради авария на главен топлопровод ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси в кв.”Изток”: - ул.”Бл.Гебрев”бл. 32,37 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

258 Съобщение:
Дата: 04.12.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради авария на главен топлопровод е спряно топлоснабдяването на следните адреси в Централна Градска Част: - ул.”Брегалница” бл.10,12 - ул.”Кресна”бл. 2 - ул.”Св.св. Кирил и Методий” бл.2,2а,4 - пл.”Кракра Пернишки” бл.17 - Минна дирекция - Храм „Св.Иван Рилски” - Община Перник - ЕСГРАОН Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

257 Съобщение:
Дата: 04.12.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод на ул.”Р. Димитров” бл.64 ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси : - ул.”Р. Димитров” бл.64 - ул.”Мл.Стоянов” бл.6,8,10. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

256 Съобщение:
Дата: 22.11.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на разпределителен топлопровод ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси в Централна Градска Част: -ул.”Брезник” бл.1 - кв.”Красно село”бл. 8,20,21,22 - Детска ясла ”Здравец” -МЦ”Перник” Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

255 Съобщение:
Дата: 05.11.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради възникнала авария на топлопровод на ул.”В.Левски” ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси : - ПМГ „Хр.Смирненски” - Централна поща -ОББ -Здравна каса -пл.”Кракра Пернишки” бл.4,6,8,10,12,14 -Тенис корт Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

254 Съобщение:
Дата: 29.10.2018
„ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЕРНИК” АД, ПРЕДЛАГА НА КЛИЕНТИТЕ СИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА( С ОБЕКТИ ЗА НЕБИТОВИ НУЖДИ), ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ НА РАВНИ ВНОСКИ, ЗА ОБЕКТИ ,НАМИРАЩИ СЕ В ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: • ДА СЕ ОТЧИТАТ РЕДОВНО • ДА СА С МЕТРИФИЦИРАНИ УРЕДИ • ДА НЯМАТ НЕПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДОГОВОРИТЕ СЕ СКЛЮЧВАТ ПРИ СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ: • РАВНА ВНОСКА ИЗЧИСЛЕНА СПОРЕД КОНСУМАЦИЯТА ОТ ПРЕДХОДЕН СЕЗОН И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕТО НА ОСТАВАЩИТЕ ВНОСКИ СПОРЕД СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА ДО ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИЗРАВНИТЕЛНАТА СМЕТКА • ОТСТЪПКА В РАЗМЕР НА 5% ОТ ПРОГНОЗНО НАЧИСЛЕНАТА СТОЙНОСТ НА КОНСУМАЦИЯ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ПРЕДИ ОБЛАГАНЕТО И С ДДС • ОТСТЪПКА В РАЗМЕР НА 10% ОТ СТОЙНОСТТА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ НА ИЗРАВНИТЕЛНАТА СМЕТКА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕТО И С ДДС • ГРАТИСЕН ПЕРИОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА РАВНАТА ВНОСКА – 30 ДНИ

253 Съобщение:
Дата: 10.10.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод ще бъде прекратено топлоснабдяването на следните адреси в Централна Градска Част: - ул.”Струма” бл.28, 30 - ул.”Вардар”бл. 32, 36 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

252 Съобщение:
Дата: 08.10.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод ще бъде прекратено топлоснабдяването на следните адреси в Централна Градска Част: - ул.”Струма” бл.28, 30 - ул.”Вардар”бл. 32, 36 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.