Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:


330 Съобщение:
Дата: 09.10.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен тръбопровод ще бъде нарушено топлоснабдяването , считано от 13,30 ч. на 09. 10. 2019 г. на следните сгради : Кв.„Твърди ливади“: бл. с №№ 14;16;28 Ул.“ 1май“бл. 12;бл. 20 Детска градина 8 Във връзка с отстраняване на аварията ще бъде затворена за движение на МПС ул.“1 май“ в участъка от ул.“Александър Стамболийски“ до ул.“23 декември“. Молим учстниците в движението да се съобразяват с направената сигнализация и организация на движението в района. Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството

329 Съобщение:
Дата: 09.10.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че има възникнала авария на главен топлопровод в кв. „Твърди ливади“. Във връзка с отстраняване на аварията ще бъде затворена за движение на МПС ул.“1 май“ в участъка от ул.“Александър Стамболийски“ до ул.“23 декември“. Молим учстниците в движението да се съобразяват с направената сигнализация и организация на движението в района. Дружеството се извинява за причиненото неудобство.

328 Съобщение:
Дата: 09.10.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен тръбопровод ще бъде нарушено топлоснабдяването , считано от 08,30 ч. на 09. 10. 2019 г. на следните сгради : Ул. „Железничарска“ бл. 9 и 10 Ул.“Отец Паисий“ бл. 57 Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството

327 Съобщение:
Дата: 04.10.2019
„Топлофикация – Перник” АД уведомява всички свои клиенти(битови и небитови), че във връзка с настъпване на отоплителен сезон 2019/2020 година е необходимо привеждането в готовност за работа на вътрешно отоплителните инсталации (ВОИ) в техните сгради. За целта: 1.В срок до 15.10.2019 г. да се приключат всякакви ремонтни дейности по вътрешно отоплителните инсталации (ВОИ), като клиентите в сградите чрез избрани от тях отговорници за абонатните станции(АС) да ги напълнят и обезвъздушат. 2. Необходимо е радиаторните вентили на всички отоплителни тела да бъдат отворени напълно, за да не се налага обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението. 3.Ако инсталацията не е готова за работа, живущите да оставят съобщение на вратата на абонатна станция(АС) с посочена дата. В противен случай дружеството не носи отговорност за нанесени щети. В тази връзка е необходимо клиентите, както от жилищни така и от нежилищни сгради да дават точна и ясна информация на представителите на топлофикационното дружество, с цел недопускане на имуществени вреди. 4. Сгради, в които помещенията на мазета, абонатни станции, както и помещения водещи към тях са наводнени или има фекални води, отоплителните инсталации няма да се пускат в действие до трайно отстраняване на проблема и хигиенизирането им. Преди да бъде обявено общото включване на отоплението, пускането му може да стане при изразено желание на клиентите, като за целта е необходимо да се представят в деловодството (партерен етаж на Минна дирекция) Заявление и подписано Решение за по-ранното включване на отоплението взето от Общото събрание на етажната собственост. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на потребителите и чрез нея се избягва възможността за предварително пускане на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на цялата етажна собственост. Детските градини, училищата и здравните заведения могат да поискат по-ранно включване на отоплението, като за целта е необходимо директорът да изпрати писмено заявление в деловодството на топлофикационното дружество. За допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон клиентите могат да позвънят на телефон 070050020, като следват указанията за задаване на въпроси. Умоляват се всички абонати с неплатени стари задължения да пристъпят към погасяването им. ОТ РЪКОВОДСТВОТО

326 Съобщение:
Дата: 30.09.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен тръбопровод ще бъде нарушено топлоснабдяването , считано от 15,30 ч. на 30. 09. 2019 г. на следните сгради : Кв.„Твърди ливади“ бл. с №№ 39;40;41;42;43;44;445;46;47;48;49 Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството

325 Съобщение:
Дата: 30.09.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен тръбопровод ще бъде нарушено топлоснабдяването , считано от 10,30 ч. на 30. 09. 2019 г. на следните сгради : Ул. „Железничарска“ бл. 9 и 10 Ул.“Отец Паисий“ бл. 57 Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството

324 Съобщение:
Дата: 27.09.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен тръбопровод ще бъде нарушено топлоснабдяването , считано от 6,30 ч. на 27. 09. 2019 г. на следните сгради : Ул. „Искър“ бл. 6 и 7 Ул.“Струма“ бл. 22 и 24 Ул. „Вардар“ бл. 48 Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството

323 Съобщение:
Дата: 20.09.2019
Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен разпределителен тръбопровод е нарушено топлоснабдяването /битова гореща вода/,считано от 8,30ч. на 20 09 2019 г. на следните сгради: 1.Улица „Розова долина“ бл.1;2;3. От ръководството

322 Съобщение:
Дата: 17.09.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен разпределителен тръбопровод е нарушено топлоснабдяването /битова гореща вода/,считано от 10,30ч. на 17 09 2019 г. на следните сгради: 1.Улица „Кракра“ бл. 15;25; 2. Улица „Рено“ бл. 2;3; 3. Улица „Търговска“ бл.30 Дружеството се извинява за причиненото неудобство От ръководството

321 Съобщение:
Дата: 05.09.2019
"Топлофикация Перник" АД уведомява своите абонати, че във връзка със Заповед № ПАМ - 3/04.09.2019г. на РИОСВ - Перник, считано от 05.09.2019г. до отпадане на принудителната административна мярка, ще бъде спряно топлоподаването на територията на гр. Перник.