Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:


211 Съобщение:
Дата: 19/03/2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод на ул.”Р. Димитров” бл.72 ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси : - ул.”Р. Димитров” бл.72 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

210 Съобщение:
Дата: 16/03/2018
„Топлофикация Перник“ АД уведомява своите абонати, че сметките за месец февруари 2018г. са изготвени и същите ще бъдат достъпни за безлихвено плащане от дата 16.03.2018г. до 11.04.2018г. „Топлофикация Перник“ АД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство свързано със закъснението при зареждането на сметките в своите каси, касите в „Български пощи“ ЕАД и тези на „Easypay“, което бе наложено от нашето желание въпреки установените по надлежния ред Форсмажорни обстоятелства да направим допълнителни отстъпки. Сметките вече са заредени и могат да бъдат плащани. Дружеството е начислило отстъпки в месечните сметки за месец февруари 2018г., които са изчислени на база дните с влошено топлоподаване. „Топлофикация Перник“ АД благодари на своите абонати за проявеното разбиране и търпение в трудните за предприятието дни и ги уверява, че и за напред ще им предлага своите услуги на възможно най-добри цени.

209 Съобщение:
Дата: 15/03/2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че продължава работата по отстраняването на авария на топлопровод в кв.”Тева” и ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси : - кв.”Тева” бл. 10 до бл.13, бл.22 до бл.29, бл.45,бл.49 до бл.59,бл.82 до бл.87 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

208 Съобщение:
Дата: 15/03/2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради авария на разпределителен топлопровод ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси в Централна Градска Част: -ул.”Брезник” болница „Р. Ангелова” Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

207 Съобщение:
Дата: 12/03/2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод в кв.”Тева” ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси : - кв.”Тева” бл. 10 до бл.13, бл.22 до бл.29, бл.45,бл.49 до бл.59,бл.82 до бл.87 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

206 Съобщение:
Дата: 09/03/2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод в кв.”Изток” ще бъде преустановено топлоснабдяването днес в 22ч. на следните адреси : - ул.”Ю.Гагарин” бл. 1, бл.3 - Автомивка „Ройс” - ул.”Мл.Стоянов”бл.2,2а/г,д,е/ Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство

205 Съобщение:
Дата: 08/03/2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че фактурите за месец февруари 2018г ще бъдат качени на касите на Топлофикация, Български Пощи, Ипей-Изипей, Транскард със закъснение, поради начисляването на допълнителни отстъпки на абонатите. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство

204 Съобщение:
Дата: 06/03/2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод в кв.”Изток” ще бъде преустановено топлоснабдяването днес в 22ч. на следните адреси : - ул.”Ю.Гагарин” бл. 1, бл.3 - Автомивка „Ройс” - ул.”Мл.Стоянов”бл.2,2а/г,д,е/ Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство

203 Съобщение:
Дата: 06/03/2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод в ЦГЧ ул.”Кракра” , както и за предотвратяване на материални щети е спряно топлоподаването на следните адреси : - ул.”Кракра” бл.57 - ул.”Н.Цанов” бл.34,36 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява за причиненото неудобство.

202 Съобщение:
Дата: 06/03/2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на главен топлопровод на ул.”Ю.Гагарин” до бл.44 ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси : - ул. .”Бл.Гебрев” бл.58,56 - ул.”Лом” бл.3/а,б/ - ул.”Ю.Гагарин”бл.44,46 - ул.”Хасково”бл.1 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.