Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:

Уважаеми абонати, „Топлофикация – Перник“ АД допълнително инвестира в закупуването на устройства за автоматично управление на рециркулационната помпа за топла вода (пресостат) за да може да гарантираме по качественото подаване на топла вода в домовете Ви. Ръководството на „Топлофикация – Перник“ АД апелира за осигуряване на своевременен достъп на Нашия технически екип, за да може да бъдат обслужени по-голям брой абонатни станции. Технически екип извършва монтаж по изготвен план-график на пресостати в абонатните станции, за да може при спиране на водоснабдяването, рециркулационната помпа да се изключи. След възстановяване на водоснабдяването, помпата се включва автоматично.

369 Съобщение:
Дата: 25/02/2020
„Топлофикация – Перник” АД уведомява клиентите си, че поради възникнала крупна авария на главен разпределителeн тръбопровод и с цел предотвратяване на щети в топлофицираните сгради е нарушено топлоснабдяването на следните сгради: Улица „Отец Паисий“ бл. 23; Улица „Васил Левски“ 10;12;15; Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството.

368 Съобщение:
Дата: 25/02/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала крупна авария на главен магистрален разпределителeн тръбопровод е нарушено топлоснабдяването на следните сгради: Улица „Лом “ № 1;3;16. Улица „Благой Гебрев“:18,19,20,21,22,32,36,37,56,58, 60,61,62,63,64,66. Улица „Воронеж“ 3. Улица „Стомана“ 1,2,3. Улица „Ю. Гагарин“ 12,34,36,38,40,42,44,46. Улица „Хасково“ 1. Улица „Созопол“ 5,7. Улица „Несебър“ 2. 11 ОУ; ОДЗ 11; 2 РПУ; ОДЗ 6. Улица „Карл Маркс“2. Улица „Минск“ 1,3,5,7,9. Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството

367 Съобщение:
Дата: 24/02/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява, че поради извършване на изкопни работи за отстраняване на авария на главен магистрален топлопровод /южно на детска градина № 11/ се затваря за движение на моторни превозни средства /МПС/ ул. “Несебър“ от кръстовището с ул. „Волгоград“ до ул. „Воронеж“. Молим живущите в района и водачите на МПС да се съобразяват с въведената сигнализация и промените в движението. Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството

366 Съобщение:
Дата: 21/02/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала крупна авария на главен разпределителeн тръбопровод и недопускане на щети в топлоснабдените сгради е нарушено топлоснабдяването на следните сгради: Улица „Търговска “ № 46; Улица „Райко Даскалов“ № 4 /местни приходи и такси; бивше БТК/ ; Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството

365 Съобщение:
Дата: 21/02/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала крупна авария на главен разпределителeн тръбопровод и недопускане на щети в жилищна сграда е нарушено топлоснабдяването на следните сгради: Улица „Отец Паисий“ бл. 1;2;3;10; “Информационно обслужвне“. Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството

364 Съобщение:
Дата: 19/02/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен разпределителен тръбопровод е нарушено топлоснабдяването на следните сгради: Кв. „Христо Смирненски“ бл.18; Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството.

363 Съобщение:
Дата: 18/02/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен разпределителен тръбопровод е нарушено топлоснабдяването на следните сгради: Улица „Св. Св. Кирил и Методий“ бл. 14;16. Кв. „Твърди ливади“ бл. 12;20;28. Детска градина в кв. „Тв. Ливади“. Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството.

362 Съобщение:
Дата: 18/02/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява, че поради извършване на изкопни работи за отстраняване на авария на главен топлопровод се затваря за движение на моторни превозни средства /МПС/ ул. “Александър Стамболийски“ от кръстовището с ул. „1 май“ до площад пред бивш битов комбинат. Молим живущите в района и водачите на МПС да се съобразяват с въведената сигнализация и промените в движението. Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството

361 Съобщение: Уведомление за инвестиционно предложение
Дата: 17/02/2020
Уведомяваме Ви, че „Топлофикация – Перник“ АД има следното инвестиционно предложение: “Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя когенерационни мощности с гориво природен газ“.

360 Съобщение:
Дата: 17/02/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнали крупни аварии на главни разпределителни тръбопроводи е нарушено топлоснабдяването на следните сгради: Улица „Бучински път“ бл. 1;3;5. Улица „Отец Паисий“ бл. 1;2;3;10. “Информационно обслужвне“. Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството.