Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:


67 Съобщение:
Дата: 13/10/2016
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че пристъпва към поетапно пускане на отоплението от 13.10.2016г. във всички абонатни станции/АС/. За целта е необходимо вътрешно отоплителните инсталации (ВОИ) в сградите, чрез избрани отговорници за абонатните станции(АС) да ги напълнят и обезвъздушат. В жилищни сгради , в които не е изпълнено това условие няма да бъде пуснато отоплението до като не бъде извършено пълненето на ВОИ и съобщено в „Топлофикация-Перник” АД, че имат готовност за пускане. Ако инсталацията не е готова за работа, живущите да оставят съобщение на вратата на абонатна станция(АС) с посочена дата. В противен случай дружеството не носи отговорност за нанесени щети. ОТ РЪКОВОДСТВОТО

66 Съобщение:
Дата: 28/09/2016
„Топлофикация – Перник” АД уведомява всички свои клиенти (битови и небитови), че във връзка с настъпване на отоплителен сезон 2016/2017 година е необходимо привеждането в готовност за работа на вътрешно отоплителните инсталации (ВОИ) в техните сгради. За целта: В срок до 15.10.2016 г. да се приключат всякакви ремонтни дейности по вътрешно отоплителните инсталации (ВОИ), като клиентите в сградите чрез избрани от тях отговорници за абонатните станции (АС) да ги напълнят и обезвъздушат. Необходимо е радиаторните вентили на всички отоплителни тела да бъдат отворени напълно, за да не се налага обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението. Ако инсталацията не е готова за работа, живущите да оставят съобщение на вратата на абонатна станция (АС) с посочена дата. В противен случай дружеството не носи отговорност за нанесени щети. В тази връзка е необходимо клиентите, както от жилищни така и от нежилищни сгради да дават точна и ясна информация на представителите на топлофикационното дружество, с цел не допускане на имуществени вреди. Сгради, в които помещенията на мазета, абонатни станции, както и помещения водещи към тях са наводнени с фекални води, отоплителните инсталации няма да се пускат в действие до трайно отстраняване на проблема и хигиенизирането им. В Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването, чл.3(2) посочва параметрите за пристъпване към включване на отоплението, за което е нужно в три последователни дни средната денонощна температура на външния въздух да е по-ниска от +12 градуса, като се взима под внимание и дългосрочната прогноза за следващите 7-10 дни. Преди да бъде обявено общото включване на отоплението, пускането му може да стане при изразено желание на клиентите, като за целта е необходимо да се представят в деловодството (партерен етаж на Минна дирекция) Заявление и подписано Решение за по-ранното включване на отоплението взето от Общото събрание на етажната собственост. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на потребителите и чрез нея се избягва възможността за предварително пускане на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на цялата етажна собственост. Детските градини, училищата и здравните заведения могат да поискат по-ранно включване на отоплението, като за целта е необходимо директорът да изпрати писмено заявление в деловодството на топлофикационното дружество. За допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон клиентите могат да позвънят на телефон 076 / 658 406 Умоляват се всички абонати с неплатени стари задължения да пристъпят към погасяването им. ОТ РЪКОВОДСТВОТО

65 Съобщение:
Дата: 20/09/2016
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради възникнала авария на топлопровод се налага прекъсване на топлоснабдяването от 13ººч. днес на следните адреси в Централна Градска Част: ул.”Отец Паисий” бл.1,2,3,10 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

64 Съобщение:
Дата: 19/08/2016
„Топлофикация – Перник” АД,уведомява клиентите/абонати/ на топлинна енергия/топла вода/, че поради възникнали непредвидени обстоятелства топлоснабдяването ще бъде възстановено по-късно от обявената дата 20 08 2016 г. за следните сгради: „Васил Левски“бл.10, „Васил Левски“бл.12, „ВасилЛевски“бл.15, „ОтецПаисий“бл.23. Дружеството се извинява за причинените неудобства. От ръководството

63 Съобщение:
Дата: 27/07/2016
„Топлофикация – Перник” АД, НАПОМНЯ на всички свои клиенти/абонати/, че обявеното спиране на топлоснабдяването/топла вода/ ще се извърши от 01 08 2016 г. до 20 08 2016 г. В тази връзка в този период да не се извършват никакви самоволни манипулации в абонатните станции/АС/. След възстановяването на топлоснабдяването клиентите трябва да приведат вътрешните инсталации за гореща вода в сградите в състоянието което са били преди спирането. От ръководството