Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:


115 Съобщение:
Дата: 24/04/2017
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради възникнала авария на топлопровод ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси: Детска градина No:8; ул.”Св.св.Кирил и Методий” бл.14; Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

114 Съобщение:
Дата: 24/04/2017
„Топлофикация- Перник” АД уведомява своите клиенти,че считано от 26.04.2017г. започва поетапно спиране на отоплението за сезон 2016/2017г. Последователността за спиране е съгласно действащата Наредба за топлоснабдяване /учереждения, административни сгради , жилищни сгради,училища, детски градини и ясли,болнични заведения/. Сгради, които желаят да не се спира отоплението са длъжни в срок до 15.00ч на 26.04.2017г. да депозират писмено това си желание в сградата на Минна дирекция ет.1,ст.№ 10. По този въпрос справки по телефон няма да бъдат извършвани. ОТ РЪКОВОДСТВОТО

113 Съобщение:
Дата: 20/04/2017
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради авария на топлопровод и наводнени помещения в сградата на ЕСГРАОН се налагат спешни ремонтни дейности и ще има нарушение на топлоподаването на следните адреси: -Община Перник -Областно управление -Храм „Св.Ив.Рилски” -ЕСГРАОН Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

112 Съобщение:
Дата: 10/04/2017
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради възникнала авария на топлопровод се налага прекъсване на топлоснабдяването днес на следните адреси в кв.”Твърди ливади”: кв.”Твърди ливади” бл.50. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

111 Съобщение:
Дата: 07/04/2017
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради възникнала авария на топлопровод се налага прекъсване на топлоснабдяването от 14ººч. днес на следните адреси в Централна Градска Част: ул.”Отец Паисий” бл.88; ул.”Тунджа”бл. 2; ул.”Кракра” бл.61. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.