Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:


255 Съобщение:
Дата: 05.11.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради възникнала авария на топлопровод на ул.”В.Левски” ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси : - ПМГ „Хр.Смирненски” - Централна поща -ОББ -Здравна каса -пл.”Кракра Пернишки” бл.4,6,8,10,12,14 -Тенис корт Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

254 Съобщение:
Дата: 29.10.2018
„ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЕРНИК” АД, ПРЕДЛАГА НА КЛИЕНТИТЕ СИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА( С ОБЕКТИ ЗА НЕБИТОВИ НУЖДИ), ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ НА РАВНИ ВНОСКИ, ЗА ОБЕКТИ ,НАМИРАЩИ СЕ В ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: • ДА СЕ ОТЧИТАТ РЕДОВНО • ДА СА С МЕТРИФИЦИРАНИ УРЕДИ • ДА НЯМАТ НЕПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДОГОВОРИТЕ СЕ СКЛЮЧВАТ ПРИ СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ: • РАВНА ВНОСКА ИЗЧИСЛЕНА СПОРЕД КОНСУМАЦИЯТА ОТ ПРЕДХОДЕН СЕЗОН И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕТО НА ОСТАВАЩИТЕ ВНОСКИ СПОРЕД СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА ДО ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИЗРАВНИТЕЛНАТА СМЕТКА • ОТСТЪПКА В РАЗМЕР НА 5% ОТ ПРОГНОЗНО НАЧИСЛЕНАТА СТОЙНОСТ НА КОНСУМАЦИЯ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ПРЕДИ ОБЛАГАНЕТО И С ДДС • ОТСТЪПКА В РАЗМЕР НА 10% ОТ СТОЙНОСТТА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ НА ИЗРАВНИТЕЛНАТА СМЕТКА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕТО И С ДДС • ГРАТИСЕН ПЕРИОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА РАВНАТА ВНОСКА – 30 ДНИ

253 Съобщение:
Дата: 10.10.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод ще бъде прекратено топлоснабдяването на следните адреси в Централна Градска Част: - ул.”Струма” бл.28, 30 - ул.”Вардар”бл. 32, 36 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

252 Съобщение:
Дата: 08.10.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод ще бъде прекратено топлоснабдяването на следните адреси в Централна Градска Част: - ул.”Струма” бл.28, 30 - ул.”Вардар”бл. 32, 36 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

251 Съобщение:
Дата: 02.10.2018
Съобщение от „Топлофикация-Перник”АД „Топлофикация – Перник” АД уведомява всички свои клиенти(битови и небитови), че във връзка с настъпване на отоплителен сезон 2018/2019 година е необходимо привеждането в готовност за работа на вътрешно отоплителните инсталации (ВОИ) в техните сгради. За целта: В срок до 15.10.2018 г. да се приключат всякакви ремонтни дейности по вътрешно отоплителните инсталации (ВОИ), като клиентите в сградите чрез избрани от тях отговорници за абонатните станции(АС) да ги напълнят и обезвъздушат. Необходимо е радиаторните вентили на всички отоплителни тела да бъдат отворени напълно, за да не се налага обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението. Ако инсталацията не е готова за работа, живущите да оставят съобщение на вратата на абонатна станция(АС) с посочена дата. В противен случай дружеството не носи отговорност за нанесени щети. В тази връзка е необходимо клиентите, както от жилищни така и от нежилищни сгради да дават точна и ясна информация на представителите на топлофикационното дружество, с цел недопускане на имуществени вреди. Сгради, в които помещенията на мазета, абонатни станции, както и помещения водещи към тях са наводнени с фекални води, отоплителните инсталации няма да се пускат в действие до трайно отстраняване на проблема и хигиенизирането им. Преди да бъде обявено общото включване на отоплението, пускането му може да стане при изразено желание на клиентите, като за целта е необходимо да се представят в деловодството (партерен етаж на Минна дирекция) Заявление и подписано Решение за по-ранното включване на отоплението взето от Общото събрание на етажната собственост. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на потребителите и чрез нея се избягва възможността за предварително пускане на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на цялата етажна собственост. Детските градини, училищата и здравните заведения могат да поискат по-ранно включване на отоплението, като за целта е необходимо директорът да изпрати писмено заявление в деловодството на топлофикационното дружество. За допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон клиентите могат да позвънят на телефон 076 / 658 406 Умоляват се всички абонати с неплатени стари задължения да пристъпят към погасяването им. ОТ РЪКОВОДСТВОТО

250 Съобщение:
Дата: 21.09.2018
На 31.08.2018г. приключи кампанията по подписване на договорите с физическите лица, за отоплителен сезон 2018/2019г. Предложеният от Топлофикация Перник АД вариант срещна широка подкрепа и спечели доверието на голяма част от абонатите ни. Има известен спад от предходната година, но това единствено и само ни мотивира, да подобряваме и развиваме предлаганите от нас услуги. Предстои кампания по подписване на договори с юридическите лица, ползватели на услуги, като можем отговорно да заявим, че критериите и условията за тях ще бъдат близки до тези на физическите лица. За нас като компания е важно всеки клиент да бъде удовлетворен от съвместната ни работа, като лоялните ще бъдат поощрявани и ценени високо.

249 Съобщение:
Дата: 18.09.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на разпределителен топлопровод ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси в Централна Градска Част: -ул.”Брезник” бл.1 - кв.”Красно село”бл. 8,20,21,22 - Детска ясла ”Здравец” -МЦ”Перник” Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

248 Съобщение:
Дата: 10.09.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на магистрален топлопровод захранващ кв.”Изток”- Южен клон, се налага прекратяване на топлоподаването от 22⁰⁰ часа на 10.09.2018г. на следните жилищните и обществени сгради в кв.”Изток” -всички сгради заключени между ул.”Ю.Гагарин” и ж.п. линията Перник-София. Ще се работи се до отстраняване на аварията и възстановяване на нормалното топлоподаване. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

247 Съобщение:
Дата: 27.08.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради авария на разпределителен топлопровод се налага прекъсване на топлоснабдяването на 27.06.2018г. на следните адреси в Централна Градска Част: -ул.”Петко Каравелов” бл.1,6,15,20,25,29 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

246 Съобщение:
Дата: 14.08.2018
"Топлофикация Перник" АД съобщава на своите абонати живущи на адрес пл. "Кракра Пернишки", бл. 14, че поради тежкото състояние на тръбопровода към блока е наложителна подмяната на целия участък, поради което ще бъде забавено възстановяването на топлоподаването.