Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:


240 Съобщение:
Дата: 18.07.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на магистрален топлопровод за кв.”Тева” ще има нарушения в топлоснабдяването на следните адреси : всички жилищни и административни сгради в кв.”Тева”. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

239 Съобщение:
Дата: 13.07.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод в кв.”Димова махала” ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси: кв.”Димова махала” бл.12,13,14. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

238 Съобщение:
Дата: 12.07.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод на ул.”Н.Цанов” се налага прекъсване на топлоснабдяването на следните адреси в Централна Градска Част: ул.”Н.Цанов”бл.1,3,2-4,8-10,9; ул.”Княз Ал. Батенберг” бл.15. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

237 Съобщение:
Дата: 09.07.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради авария на главен топлопровод е спряно топлоснабдяването днес на следните адреси в Централна Градска Част: ул.”Брегалница” бл.10,12; ул.”Кресна”бл. 2; ул.”Св.св. Кирил и Методий” бл.2,2а,4; пл.”Кракра Пернишки” бл.17; Минна дирекция; Храм „Св.Иван Рилски”; Община Перник; ЕСГРАОН. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

236 Съобщение:
Дата: 06.07.2018
Отстъпката 13.7% за редовни клиенти без договор 'Лоялен клиент', е валидна до 10 август 2018г.

235 Съобщение:
Дата: 05.07.2018
Продажни цени, които „Топлофикация-Перник” АД ще прилага за следващия ценови период от регулаторния период, а именно: 1.Преференциална цена на електрическа енергия (без ДДС) – 139,01 лв./MWh, в т.ч.: Премия по чл.33а от ЗЕ (без ДДС) – 68,36 лв./MWh 2.Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара, без ДДС - 32,21 лв./MWh. 3.Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС - 70,99 лв./MWh. 4.При консумация на топлинна енергия с топлоносител водна пара над 1000 MW „Топлофикация – Перник” АД прави отстъпка в размер на 20,00 /двадесет/ лв. без ДДС/ MWh

234 Съобщение: Проверка сметка и електронна фактура
Дата: 05.07.2018
Можете да проверите изчислената вноска по договор 'Лоялен клиент' в секция 'Проверка сметка и електронна фактура'

233 Съобщение: Информация в секция файлове и документи
Дата: 29.06.2018
„Топлофикация Перник“ АД стартира кампания "Лоялен клиент” за своите абонати „Топлофикация Перник“ АД информира своите абонати, че от 09.07.2018г. ще имат възможност да подпишат договор „Лоялен клиент“ с нови условия. Плащанията ще се извършват на 11 равни месечни вноски, като при погасяването им в срок, абонатите получават 5% отстъпка върху прогнозното количество изразходена енергия, което се формира на база потреблението от последните 3 години. Дванадесетата, последна фактура ще бъде изравнителна. Абонатите, които я погасят в срок, ще се възползват от 50% отстъпка от начислената топлинна енергия в нея. Повече информация можете да намерите на сайта на „Топлофикация Перник“ АД секция 'файлове и документи' в този сайт, дежурните телефони на Дружеството, на касите на „Топлофикация Перник“ АД, както и на място в административната сграда на ТЕЦ „Република“

232 Съобщение:
Дата: 13.06.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради авария на разпределителен топлопровод се налага прекъсване на топлоснабдяването на 13.06.2018г. на следните адреси в Централна Градска Част: -ул.”Петко Каравелов” бл.1,6,15,20,25,29 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

231 Съобщение:
Дата: 06.06.2018
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява всички свои клиенти/абонати/ си че от 21.06.2018 г. до 08.07.2018 г. ще бъде спряно топлоснабдяването с топлоенергия /топла вода/ поради годишен планов ремонт в дружеството. В тази връзка да не се извършват никакви самоволни манипулации в абонатните станции/АС/. След възстановяването на топлоснабдяването клиентите трябва да приведат вътрешните инсталации за гореща вода в сградите в състоянието което са били преди спирането. От ръководството