Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:


94 Съобщение:
Дата: 23/02/2017
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради крупна авария на главна топлопреносна магистрала , ще бъде преустановено топлоснабдяването /отопление и топла вода/ на всички жилищни и обществени сгради от 22.30 часа на 23.02.2017г. в кв.”Изток” находящи се между ул.”Ю.Гагарин” /в дясно посока София/ и ж.п. линията Перник-София. Ще се работи се до отстраняване на аварията и възстановяване на нормалното топлоподаване. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

93 Съобщение:
Дата: 22/02/2017
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради възникнала авария в двора на Болницата , ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси : МБАЛ „Р. Ангелова”; Минна болница; ДКЦ1. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

92 Съобщение:
Дата: 21/02/2017
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради възникнала авария на топлопровод на ул. ”Р.Даскалов” пред бл.11 А , ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси : ул.”Кракра”” бл. 30,32,34; ул. ”Р. Даскалов” бл.7,9,10,11 А; ул.”Вардар” бл.7,9,12,18; ул.”Струма” бл. 38,40. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

91 Съобщение:
Дата: 20/02/2017
ОТНОСНО: ЛОКАЛИЗИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА: Уведомяваме Ви, че поради възникнала авария на топлопровод в кв. ”Изток”, ул. ”К. Маркс”, до 11-то ОУ , в следствие на която количеството на добавъчната вода се повиши над допустимите норми, се налага разкриването / разкопаването / на улични / тротоарни / настилки : По сервитута на топлопровода на ул. ”К. Маркс” до 11-то ОУ. Начало на аварийно – възстановителните работи - 20.02.2017г. В процеса на работа ще бъде използвана следната техника: Ифа с агрегат /РК02127/ - РК6614АА, зил с агрегат /РК02128/ - РК6961ВВ, Кран - РК1063АН, Багер - РК01362, ГАЗел - РК6002АМ, Форд - РК0873ВК, ИВЕКО РК4991АН, СКАНИА СВ4125АТ. Отговорник за срочното и качествено засипване, трамбоване, възстановяване на прокопаванията, поддържането им до полагането на настилката е инж.Людмил Иванов. Месторабота: „Топлофикация – Перник” АД. С уважение: Изп. Директор Инж.Л. Спасов

90 Съобщение:
Дата: 18/02/2017
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати живущи на ул.”К.Маркс” бл.2, че поради възникнала авария на разпределителен топлопровод е прекратено топлоподаването на жилищната сграда. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.