Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:


303 Съобщение:
Дата: 19.06.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси : кв.”Тв.ливади” бл. от 39 до 49 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

302 Съобщение:
Дата: 13.06.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради авария в основен топлоизточник, на 13.06.2019г. ще бъде нарушено топлоподаването в града. Работи се по отстраняване на аварията. Нормалното топлоподаване ще бъде възстановено до края на деня. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

301 Съобщение:
Дата: 07.06.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод в кв.”Изток” ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси : ул.”Ю.Гагарин” бл. 1, бл.3; Автомивка „Ройс”; ул.”Мл.Стоянов”бл.2,2А/вх.Г,Д,Е/. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

300 Съобщение:
Дата: 03.06.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси : кв.”Дараците” Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

299 Съобщение:
Дата: 28.05.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради авария в основен топлоизточник, на 29.05.2019г. ще бъде нарушено топлоподаването в града. Работи се по отстраняване на аварията. Нормалното топлоподаване ще бъде възстановено до края на деня. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

298 Съобщение:
Дата: 28.05.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод на ул.”К. Маркс” до 11-то у-ще „Елин Пелин” ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси : ул.”К. Маркс” бл.2; 11-то у-ще „Елин Пелин” Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

297 Съобщение:
Дата: 28.05.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод в кв.”Изток” ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси : ул.”Лом” бл. 1 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

296 Съобщение:
Дата: 26.05.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради авария в основен топлоизточник, след 10 часа на 26.05.2019г. ще бъде нарушено топлоподаването в града. Работи се по отстраняване на аварията. Нормалното топлоподаване, ще бъде възстановено до 24часа. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

295 Съобщение:
Дата: 22.05.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод в кв.”Изток” ще има нарушение на топлоснабдяването днес на ул.”Ю.Гагарин” бл. 1. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

294 Съобщение:
Дата: 20.05.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод в кв.”Изток” ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси : ул.”Ю.Гагарин” бл. 1, бл.3; Автомивка „Ройс”; ул.”Мл.Стоянов”бл.2,2А/вх.Г,Д,Е/. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.