Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:


64 Съобщение:
Дата: 19/08/2016
„Топлофикация – Перник” АД,уведомява клиентите/абонати/ на топлинна енергия/топла вода/, че поради възникнали непредвидени обстоятелства топлоснабдяването ще бъде възстановено по-късно от обявената дата 20 08 2016 г. за следните сгради: „Васил Левски“бл.10, „Васил Левски“бл.12, „ВасилЛевски“бл.15, „ОтецПаисий“бл.23. Дружеството се извинява за причинените неудобства. От ръководството

63 Съобщение:
Дата: 27/07/2016
„Топлофикация – Перник” АД, НАПОМНЯ на всички свои клиенти/абонати/, че обявеното спиране на топлоснабдяването/топла вода/ ще се извърши от 01 08 2016 г. до 20 08 2016 г. В тази връзка в този период да не се извършват никакви самоволни манипулации в абонатните станции/АС/. След възстановяването на топлоснабдяването клиентите трябва да приведат вътрешните инсталации за гореща вода в сградите в състоянието което са били преди спирането. От ръководството

62 Съобщение:
Дата: 14/07/2016
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява всички свои клиенти/абонати/, че обявеното спиране на топлоснабдяването/топла вода/ ще се извърши от 01 08 2016 г. до 20 08 2016 г. вместо от 20 07 2016г. до 08 08 2016г. .В тази връзка в този период да не се извършват никакви самоволни манипулации в абонатните станции/АС/. След възстановяването на топлоснабдяването клиентите трябва да приведат вътрешните инсталации за гореща вода в сградите в състоянието което са били преди спирането. От ръководството

61 Съобщение:
Дата: 13/07/2016
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява ,че поради авария на топлопровод е спряно топлоснабдяването от 06,45ч на 13 07 2016 г. на следните сгради:ул.“Ю.Гагарин“ №№ 1 и 3; ул.“Мл.Стоянов“ 2;ул.“Мл. Стоянов 2А вх.ГДЕ и автомивка „Ройс“. Работи се по отстраняване на аварията.Дружеството се извинява за причинените неудобства. От ръководството

60 Съобщение:
Дата: 06/07/2016
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява всички свои клиенти/абонати/ си че от 21 07 2016 г. до 08 08 2016 г. ще бъде спряно топлоснабдяването с топлоенергия /топла вода/ поради необходимостта от извършване на неотложни ремонтни дейности. В тази връзка да не се извършват никакви самоволни манипулации в абонатните станции/АС/. След възстановяването на топлоснабдяването клиентите трябва да приведат вътрешните инсталации за гореща вода в сградите в състоянието което са били преди спирането. От ръководството